Vận tải khí hóa lỏng ( T75 Isotank)

Công ty TNHH ISOtank Việt Nam cung cấp dịch vụ vận chuyển đông lạnh sử dụng T75 Isotank trên khắp Việt Nam: Bắc vào Nam, Nam ra Bắc sử dụng cả vận tải đường bộ và vận tải đường biển.

Vận chuyển LCO2, LIN,LAR,LOX,LN2O dạng lỏng

Vận chuyển tuyến đường bộ hoặc đường biển từ Bắc vào Nam và Nam ra Bắc Việt Nam cho:

Nitơ lỏng

CO2 lỏng

Argon lỏng

oxy hóa lỏng

N2O lỏng

Nếu bạn sản xuất hoặc phân phối hóa chất đông lạnh hoặc hóa lỏng, bạn sẽ quen với những thách thức trong vận chuyển khối lượng lớn, an toàn và thiếu kỹ thuật viên được đào tạo bài bản. Dịch vụ vận tải khí hóa lỏng sử dụng T75 Isotank của TNHH ISOTANK VIỆT NAM có thể là giải pháp lý tưởng.

 

 

 

Leave a Comment