Công Lạnh

ISO Tank Vietnam cung cấp các dịch vụ về công lạnh trong phạm vi toàn quốc.

1. Thực phẩm đông lạnh

Nếu bạn là nhà phân phối thực phẩm đông lạnh, những thách thức cung ứng sản phẩm theo mùa là không thể tránh. Mọi doanh nghiệp liên quan đến thực phẩm đông lạnh luôn cần tới sự tối ưu hóa lượng hàng theo nhu cầu khách hàng. Các đơn vị lưu trữ từ công lạnh của ISOTANK VIETNAM có thể là giải pháp lý tưởng cho nhu cầu lưu trữ hàng hóa tạm thời hoặc theo mùa

2. Hàng hóa cần cấp lạnh

Sản vật như hoa quả và bánh kẹo đều có thể được vận chuyện một cách thuận tiện và an toàn trong không gian lưu trữ của công lạnh. Công lạnh ISOTANK VIETNAM có thể giúp bạn duy trì chất lượng, đạt được sự tăng trưởng và tối đa hóa lợi nhuận!

3. Kho lạnh lưu động cho nhà bán lẻ

Các nhà bán buôn và đại lý cung cấp thực phẩm và sản vật thường cần không gian lưu trữ tạm thời hoặc cố định. Dựa vào những giao dịch của ISOTANK VIETNAM cho các công lạnh chất lượng tốt được sử dụng để lưu trữ trong nước và vận chuyển một chiều, bạn có thẻ lưu trữ hàng hóa theo số lượng lớn và không giới hạn về thời gian.