Đóng

Thông tin liên hệ

Công Ty TNHH ISOTANK VIỆT NAM

 Địa chỉ: 225 Hùng Vương, Sở Dầu, Hải Phòng, Hồng Bàng, Việt Nam

 Số điện thoại: +842253.850.877

 Số hotline: +84 983.561.138

 Email: atcohp@gmail.com – isotank@isotank.com.vn 

 Fax: +84 2253528968

 Website: isotank.com.vn