Đóng

22/07/2016

Kinh doanh

1. Thiết bị đã qua sử dụng

Chúng tôi thường bán ra thiết bị cũ. Xin hãy chia sẻ yêu cầu của bạn với chúng tôi và chúng tôi sẽ tìm thấy những chiếc xe tăng phù hợp với bạn! Nếu chúng tôi không có thùng phù hợp trong đội tàu của bạn hoặc vị trí phù hợp chúng tôi luôn luôn có thể sử dụng một mạng lưới rộng lớn của các thương nhân, kho chứa và hoặc khách hàng khác để hỗ trợ bạn.

2. Thiết bị mới

Với các chương trình thường xuyên xây dựng đội tàu mới, chúng tôi có thể cung cấp thiết kế riêng xe theo yêu cầu của bạn trong thời gian nhanh chóng và thích hợp nhất cho bạn.

services-4

Dịch vụ Related